Kontakt

FLEXtravel SK s.r.o.
Krivá ulica 749/3
931 01 Šamorín

tel.: +421 905 984 190
e-mail: jn@flextravel.sk

IČO: 46 673 806
DIČ: 2023522897
Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo: 34813/T